+ 387 (0)35 744 116

Svlakači ležaja

Ležajeve ćete najlakše ukloniti sa alatom za demontažu ležaja. Sila potrebna za uklanjanje generirana je stezanjem vretena. Alat za demontažu može ukloniti ležajeve veličine do 100 mm. Za veće ležajeve morate imati veći svlakač ležajeva, kod kojeg se sila stvara hidrauličkim pritiskom. Snaga kod demontaže u takvom slučaju može postići do 400 kN ili 40 tona.

Zastupamo robne marke:
galerija:

Više o svlakačima ležajeva?

U TBS TRADE stojimo na raspolaganju za sva tehnička pitanja i stručni savjet.
Možete nas kontaktirati putem emaila tbstrade@bih.net.ba ili telefonski na +387 35 744 174.