+ 387 (0)35 744 174

Električni aktuatori

Tamo gdje nije moguća upotreba hidrauličnih i zračnih cilindara upotrebljavamo linearne aktuatore, koji su namijenjeni pomicanju i dizanju tereta. Linearni aktuatori  nisu teški ni bučni, djeluju pouzdano, te ne zahtijevaju posebno održavanje. Aktuatori se sve više koriste i u svakodnevnom životu, npr. za pomicanje sunčevih kolektora, antena, otvaranje vrata, pomicanje namještaja, te svuda gdje je linearni pomak potreban. S obzirom na dužinu hoda, brzinu i potisnu silu, nudimo različite vrste aktuatora.

Naša ponuda obuhvata

  • Električni aktuatori sa istosmjernim naponom
  • Električni aktuatori sa servomotorom
  • Električni aktuatori sa asinhronim izmjeničnim motorom
  • Mehanički zasun
  • Dodatna oprema: upravljači, napajanja, kontrole
Zastupamo robne marke:
Timotion, Setec, Consens
galerija:

Više o električnim aktuatorima ?

U TBS TRADE stojimo na raspolaganju za sva tehnička pitanja i stručni savjet.
Možete nas kontaktirati putem emaila tbstrade@bih.net.ba ili telefonski na +387 35 744 174.