ZA BEZBRIŽAN RAD PRI ODRŽAVANJU
VAŠE OPREME, MAŠINA I UREĐAJA

❭    ležajevi, lanci, maziva, remenje, reduktori, linearni motori, brtvila, transportni lanci, alati...

Cjelovita i efikasna stručna podrška sa najoptimalnijim
tehničkim rješenjima

STRUČNA PODRŠKA
BRZO I EFIKASNO DJELOVANJE
OTVORENO SUDJELOVANJE
DOSTAVA PO CIJELOJ BIH

U ponudi je više od 100.000 proizvoda.
Širok asortiman proizvoda najvećeg kvaliteta svjetski poznatih proizvođača.

 • LEŽAJEVI
 • LANCI
 • TRANSPORTNI LANCI
 • OPREMA ZA ZAVARIVANJE

 • BRTVILA
 • REMENJE
 • TEHNIČNA PLASTIKA I GUMA
 • OPREMA ZA DIZANJE I VUČU TERETA

 • MAZIVA
 • ALATI
 • VIJČANA ROBA
 • OPREMA I PRIBOR ZA PODMAZIVAJE

 • LJEPILA
 • SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
 • BRUSNI MATERIJAL

KOMPLETNO TEHNIČKO 
USAVRŠAVANJE

Firma TBS TRADE koja je otpočela sa radom 1998. godine, bavi se trgovinom na veliko i malo rezervnim dijelovima, repromaterijalom, alatima i opremom za održavanje za industriju i rudarstvo. Tokom dugogodišnjeg rada, stalnim ulaganjem u resurse, stekli smo neophodnu tehničku osposobljenost za prepoznavanje potreba naših klijenata na području BiH.

NAŠI PARTNERI

Firma TBS TRADE je ovlašteni distributer za proizvode svjetski poznatih firmi:

FAG, PIX, ADDINOL, MOTOVARIO i mnogih drugih >

Isporučujemo najkvalitetnije proizvode za sve vrste industrija

 • Rudarstvo
 • Energetika
 • Metaloprerađivačka industrija
 • Hemijska industrija
 • Drvna industrija
 • Građevinarstvo
 • Prehrambena industrija
 • Farmaceutska industrija
 • Papirna industrija
 • Štamparska industrija
 • Poljoprivreda
 • Servisi

NAŠE REFERENCE

Stremimo ka stalnom i kompletnom tehničkom usavršavanju u cilju pomoći našim klijentima za realizaciju optimalnih proizvodnih procesa.

JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo
Rudnik mrkog uglja “Banovići” d.d.
Natron-Hayat d.o.o., Maglaj