+ 387 (0)35 744 174

Vaš tehnički partner

Firma TBS TRADE d.o.o. otpočela je sa radom 1998. godine, kao trgovina na veliko i malo rezervnim dijelovima, repromaterijalom, alatima i opremom za industriju i rudarstvo. U 25 godina postojanja, postali smo prepoznatljivi po kvaliteti naših proizvoda, širokom asortimanu (više od 100.000 različitih proizvoda), te kvalitetom usluga koje pružamo, praktično svim vidovima industrije.

U smislu preventivnog, prediktivnog i proaktivnog održavanja mašinske opreme, stremimo ka stalnom i kompletnom tehničkom usavršavanju u cilju pomoći našim klijentima za realizaciju njihovih proizvodnih procesa.

Naša glavna preokupacija je stalna orijentacija prema kupcu u smislu zadovoljenja njegovih potreba, što ostvarujemo u partnerskom odnosu sa našim mnogobrojnim svjetskim dobavljačima.