+ 387 (0)35 744 174

U smislu preventivnog i proaktivnog održavanja mašina i mašinske opreme, stremimo ka stalnom i kompletnom tehničkom usavršavanju u cilju pomoći našim klijentima za realizaciju optimalnih proizvodnih procesa.

Preduzeća sa kojim sarađuje TBS TRADE

 • JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno Društvo Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla, Tuzla
 • Rudnik mrkog uglja “Banovići” d.d., Banovići
 • JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno Društvo Rudnik mrkog uglja Đurđevik d.o.o. – Đurđevik
 • JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo Zavisno Društvo Rudnik mrkog uglja Zenica d.o.o., Zenica
 • JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno Društvo Rudnik mrkog uglja Breza d.o.o., Breza
 • JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno Društvo Rudnik mrkog uglja Kakanj d.o.o., Kakanj
 • JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno Društvo Rudnik mrkog uglja “Abid Lolić Bila” d.o.o. , Travnik-Bila
 • JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, Zavisno Društvo Rudnik uglja Gračanica d.o.o., Gornji Vakuf – Uskoplje
 • Gross d.o.o. Gradiška – Rudnik olova i cinka, Srebrenica
 • JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Termoelektrana Tuzla, Tuzla
 • JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Termoelektrana Kakanj, Kakanj
 • Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o.
 • Global Ispat Koksna Industrija d.o.o., Lukavac
 • Fabrika cementa d.d., Lukavac
 • Sisecam Soda Lukavac d.o.o., Lukavac
 • Rudar d.o.o., Tuzla
 • Natron-Hayat d.o.o., Maglaj
 • Unis Tok d.o.o., Kalesija
 • TMD d.o.o. Gradačac
 • Elektroremont d.d., Banovići …