+ 387 (0)35 744 174

Najčešći uzrok kvara ležajeva u elektromotorima i kako ih izbjeći

Brojni uzroci kvarova mašina i drugih mašinskih elementa uzrokovani su različitim faktorima, koji su rezultat njihovog rada. Poznavanjem radnog okruženja mašine možemo preventivno reagovati i otkriti  potencijalne probleme.  Kako dolazi do oštećenja ležajeva u elektromotorima i kako ih izbjeći, prikazat ćemo vam u nastavku.

Električna erozija

Nepravilnosti u namotajima i konstrukcijskoj geometriji elektromotora mogu prouzrokovati prelaz  električnog  toka sa vanjskog ležajnog prstena, preko rotirajućih elemenata (kuglice, valjčići, itd.) na unutrašnji ležajni prsten. U toj situaciji dolazi do iskrenja, te posljedično do električne erozije. Veličina oštećenja zavisi od gustoće električnog toka i vremenu trajanja. Na primjer, da gustoća električnog toka pređe 0,1 A/mm2, doći će do oštećenja na kotrljajućim elementima i kanalima, brže razgradnje masti i posljedično do preranog otkazivanja ležaja. Da bi spriječili ovu vrstu oštećenja, koriste se izolirani ležajevi koji sprječavaju prolaz električnog toka.

Prikaz putanje električne struje kroz elektromotor.

Postoje dvije vrste ležajeva koji onemogućuju prolaz električnog toka

1. Električno izolirani ležajevi
Vanjski (J20AA, J20B) ili unutarnji obruč (J20C) je premazan s keramičkim nanosom. Dimenzionalno  su u potpunosti jednaki standardnim ležajevima bez izolacije. Pogledajte katalog električno izoliranih ležajeva FAG.

Šematski prikaz položaja keramičkog premaza na prstenu ležaja

2. Hibridni ležajevi (HC) 
Klizni elementi su izrađeni od keramike, čime se postižu najviši mogući stepen zaštite od prolaza električnog toka. Ovi ežajevi su također pogodni i za veće brzine i rad na suho (bez podmazivanja).

Nedovoljno podmazivanje i kontaminacija

Ako je film podmazivanja između kuglica i kanala pretanak, kao posljedica nedovoljne viskoznosti, dolazi do kontakta “metal na metal”. Kako bismo spriječili oštećenja koja nastaju zbog kontakta “metal na metal”, moramo provjeriti:

  • korišteno mazivo,
  • prikladnost intervala i količine dodavanja maziva,
  • stanje maziva (kontaminacija, prljavština, prašina, vlaga, itd.)

Ukoliko ustanovimo da mazivo nije zadovoljavajuće, potrebno ga je zamijeniti – mazivo  sa pravilnim viskozitetom omogućava deblji film za podmazivanje.  Interval i količinu maziva je potrebno pratiti i prilagoditi potrebama. U slučaju kontaminacije maziva, potrebno je provjeriti  stanje brtvila aplikacije u kojoj se ležaj upotrebljava.

Oštećenja zbog vibracija

Kada se prilikom transporta elektromotor adekvatno ne zaštiti, tresenja, vibracije i udarci mogu oštetiti ležajeve. Do oštećenja može doći i ako elektromotor duže vrijeme ne radi, a na njega se prenose vibracije iz okoline. Uzroke oštećenja kod transporta možemo ukloniti pravilnim osiguranjem, tj. s potpornom gredom u aksijalnom i radijalnom smjeru. Da biste spriječili oštećenje ležajeva kada je elektromotor duže vrijeme u mirovanju, potrebno je s vremena na vrijeme rotirati osovinu.

Oštećenja kod elektromotora zbog nepravilne ugradnje elemenata

Najčešće greške prilikom ugradnje zupčanika, lanca ili remenice na osovinu su:

  • nepravilna upotreba čekića ili drugog neodgovarajućeg alata,
  • neravnine
  • neravnoteža,
  • prekomjerna napetost remena ili lanca (pretjerana radijalna sila na osovini),
  • nepravilna montaža, koja se manifestuje preopterećenjem.

Kako bi se spriječili uzroci gore navedenih nepravilnosti, preporučuje se korištenje odgovarajućih alata za montažu i demontažu. Ovi dodaci nam omogućavaju da poravnamo i balansiramo ugrađene mašinske elemente. Prilikom podešavanja zatezanja remena i lanaca potrebno je pridržavati se propisanih parametara.

Nedovoljno opterećenje ležaja

Očito je da u slučaju preopterećenja ležaja dolazi do oštećenja ili totalnog otkazivanja istog. Manje poznato je da premalo opterećenje također može dovesti do oštećenja ili totalnog otkazivanja ležaja.  Kod premalog opterećenja dolazi do vibracija na kliznim elementima što uzrokuje oštećenja kako na samim kliznim elementima, tako i na kanalima. Te vibracije se prenose na osovinu, te mogu oštetiti kompletan elektromotor. Posebnu pažnjut treba obratiti na sferne  ležajeve, jer se oni obično koriste za veća opterećenja, dok se pri tome zanemaruje minimalno opterećenje.

Aktivnosti povezane sa preventivnim održavanjem su znatno jeftinije od rješavanja posljedica zastoja ili kvara strojeva.  Analiza oštećenja mašinskih elemenata pokazuje da se dosljednim praćenjem stanja i sprovođenjem preventivnih mjera, može znatno produžiti  životni vijek elektromotora i cjelokupnog postrojenja.

TBS savjeti

Za pomoć i dodatne informacije obratite se našim stručnjacima preko emaila: tbstrade@bih.net.ba, odnosno putem telefona +387 35 744 174.

30.11.2022