+ 387 (0)35 744 174

SELF Power sinhroni motor Motovario

TBS-MOTOVARIO Self Power

Ekološki hibridni električni motor
→ manja dimenzija – ista snaga

 • jednostavna sinhronizacija: više SELF Power motora – jedan pretvarač
 • visoka energetska efikasnost
 • precizne brzine bez enkodera
 • bez magneta

Kako radi? NOVA dimenzija efikasnosti.

patentirano

Nakon asinhronog pokretanja, motor se sinhronizira sa radnom frekvencijom i djeluje sinhrono pri konstantnoj brzini (bez enkodera), bez obzira na opterećenje.

Rotor ima naprednu geometriju bez magneta koja optimizira performanse i povećava gustoću snage u poređenju sa standardnim asinhronim motorom. Inovativni dizajn rotora, kavez kratkog spoja i odsustvo magneta, čine ovaj motor jedinstvenim proizvodom na tržištu.

Prednosti

VIŠE RADNIH SATI

MANJE SIROVINA

MANJE DIMENZIJE

EKOLOŠKI PRIHVATLJIVO

Najbolja učinkovitost i rješenje za upotrebu

Svojstva

 • sastav: djelimično asinhroni – djelimično reluktantni motor
 • zamjenjiv sa asinhronim motorima
 • niža temperatura na ležajevima
 • manje održavanja
 • pokretanje iz mrežnog napajanja sa V ili F skalarnim pretvaračem
 • konstantna brzina sa promjenljivim opterećenjem (bez povratne informacije o brzini)
 • pogodno za aplikacije sa više povezanih motora (bez povratne informacije o brzini)
 • jednostavno i smanjeno vrijeme pokretanja
 • niže radne temperature od ekvivalentnog asinhronog motora
 • duži vijek trajanja  motora
 • manje dimenzije i manji uticaj na okolinu od asinhronskih motora

 • motori su konstruisani u skladu sa zahtjevom IEC 60034 i relevantnim harmoniziranim standardima
 • vanjska površinska ventilacija
 • izolacijski razred F ili H
 • stepen zaštite ip55, ip56, ip65, ip66
 • ujednačene dimenzije i visine osovina od 80 do 90L
 • nazivne snage i dimenzije u skladu sa IEC 60072-1
 • dostupno sa montažnim nogicama B3 ili prirubnicama B5 i B14
 • broj polova: 4
 • FM kočnica kod istosmjerne DC struje i MS kočnica kod AC izmjenične struje
 • motor standardne izvedbe nije obojen
 • temperaturno kompatibilan sa razredom B
 • temperatura okoline +40 ⁰c
 • nadmorska visina < 1000m nadmorske visine

Otkrijte neograničene performanse i efikasnost SELF Power motora ↓

Tehnički podaci > Performanse

Simboli, mjerne jedinice i opisi

Pn [W] Nazivna izlazna snaga
nn [rpm] Nazivna brzina
In [A] Nazivni tok
Mn [Nm] Nazivni torzijski moment
ɳ% Nazivna učinkovitost
cosФn Faktor nazivne snage
Ms / Mn  Omjer između startnog i nazivnog momenta
Mmax / Mn Omjer između maksimalnog i nazivnog momenta
Is / In Omjer između startnog i nazivnog  toka
Mp.o. / Mn Omjer između dobivenog i nazivnog okretnog momenta
JL MAX / JT Omjer između maksimalnog momenta inercije opterećenja i momenta inercije motora
Jt [kg×m2] Moment inercije motora

1) bez kočnice

2) sa kočnicom (MS-FM)

Wt [kg] Masa motora (B5 verzija)

1) bez kočnice

2) sa kočnicom (MS-FM)

Z0 [1/h] Maksimalni broj pokretanja po satu bez opterećenja
MB [Nm] Kočioni moment

Tehnički podaci > Dimenzije

Želite besplatni stručni savjet?

U TBS TRADE stojimo na raspolaganju za sva tehnička pitanja i stručni savjet. Možete nas kontaktirati putem emaila tbstrade@bih.net.ba ili telefonski na +387 35 744 174.

05.07.2022